Službeni internet portal Varaždinska županija

Članovi

Povjerenstvo ima predsjednika, zamjenika predsjednika i 9 članova.

Sastav Povjerenstva čine predstavnici:

 1. Županijske skupštine,
 2. Koordinatori iz Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji,
 3. Predstavnici nevladinih udruga koje se bave ljudskim pravima žena i predstavnici ostalih civilnih udruga,
 4. Nezavisni stručnjaci iz područja djelokruga rada Povjerenstva.

U Povjerenstvo  za ravnopravnost spolova  imenuju se:

za predsjednicu

 1. NINA BEGIČEVIĆ – REDŽEP, Varaždin, S. Vukovića 8a

za zamjenicu  predsjednice

 1. GORDANA MARSENIĆ, Ruđera Boškovića 20, Varaždin

za člana

 1. primarijus mr.sc. SLAVENKA MAJSKI – CESAREC, dr.med., Varaždin, Špinčićeva 31
 2. NEVENKA ČEŠNJAJ, Bednja, Šinkovica Bednjanska 9
 3. JASMINKA ŽIHER,  Zagrebačka 19, Varaždin
 4. VIKTORIJA HORG, Ludbreg, Frankopanska 89
 5. TAMARA LJUBIĆ, Varaždin, Ruđera Boškovića 12a
 6. IVANA POMAHAČ, Globočec Ludbreški, Ludbreška 75
 7. LJERKA MIKOR - JOVIĆ, - Varaždin, Trakošćanska 8
 8. doc.dr.sc. VIOLETA VIDAČEK – HAINŠ,  Varaždin, Jalkovečka 34
 9. DAVOR MATAČIĆ, Labinska 10, Varaždin
 10. GORANKA ŠTEFANIĆ, Varaždinske Toplice, Ulica k vodopadu 4
 11. LEONARDO LORBEK,  Cestica, Varaždinska 27
 12. ZLATAN MOŠMONDOR, Ves 53, Lepoglava
 13. RENATA SKOKO -  tajnica, Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove