Službeni internet portal Varaždinska županija

Financijski plan

Financijski plan Javne ustanove Varaždinske županije za 2017. g. i projekcije za 2018. i 2019. godinu

DATUM OBJAVE: 16.12.2016.

FINANCIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2016 . GODINU

DATUM OBJAVE: 22.12.2015.

I I . I ZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJ E ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

DATUM OBJAVE: 22.12.2015.

I. I ZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

DATUM OBJAVE: 02.09.2015.

FINANCIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

DATUM OBJAVE: 17.11.2014.