Službeni internet portal Varaždinska županija

Izvješća o radu / Plan rada

PROGRAM RADA JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

DATUM OBJAVE: 14.12.2016.

PROGRAM RADA JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

DATUM OBJAVE: 11.02.2016.

IZVJEŠĆE O RADU JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

DATUM OBJAVE: 11.02.2016.

IZVJEŠĆE O RADU JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE Z AŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU

DATUM OBJAVE: 25.02.2015.

PROGRAM RADA JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODIU

DATUM OBJAVE: 10.02.2015.