Službeni internet portal Varaždinska županija

Pristup informacijama 2014.

1) Propisi iz područja rada

2) Opći akti i odluke

a) Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb - 2014. godina

b) Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport - 2014. godina

3) Nacrti propisa te općih akata

4) Godišnji planovi, programi, strategije, upute, izvješća

a) Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb

5) Proračun i izvršenje proračuna

6) Informacije o dodijeljenim potporama, bespovratnim sredstvima ili donacijama

b) Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb

7) Informacije o ustrojstvu s podacima za kontakt

8) Zapisnici i zaključci sa službenih sjednica tijela javne vlasti

a) Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb