Službeni internet portal Varaždinska županija

Pristup informacijama 2015.

1) Propisi iz područja rada

2) Opći akti i odluke

3) Nacrti propisa te općih akata

4) Godišnji planovi, programi, strategije, upute, izvješća

5) Proračun i izvršenje proračuna

6) Informacije o dodijeljenim potporama, bespovratnim sredstvima ili donacijama

c) Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije

DATUM OBJAVE: 16.02.2016.

7) Informacije o ustrojstvu s podacima za kontakt

8) Zapisnici i zaključci sa službenih sjednica tijela javne vlasti