Službeni internet portal Varaždinska županija

Pristup informacijama

9) Informacije o postupcima javne nabave

10) Obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u natječajnom postupku te obavijest o ishodu natječajnog postupka

11) Informacije o unutarnjem ustrojstvu upravnih odjela

12) Zaključci sa službenih sjednica tijela Županije

Upravni odjel za poslove Skupštine i župana

13) Odgovori na najčešće postavljena pitanja, kao i ostale informacije (vijesti, priopćenja za javnost, podaci o aktivnostima).

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

DATUM OBJAVE: 21.04.2017.

Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove

DATUM OBJAVE: 21.04.2017.