Službeni internet portal Varaždinska županija

2014

ZAPISNIK o neslužbenoj bodovnoj listi podnositelja Javni natječaj za subvencioniranje Projekata "Energetska učinkovitost kuća u Varaždinskoj županiji"

DATUM OBJAVE: 10.12.2014.

Rezultati natječaja za dodjelu stipendija Varaždinske županije za šk.ak. godinu 2014./2015.