Službeni internet portal Varaždinska županija

Pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis izdavanja lokacijske dozvole za uređenje dionice korita potoka Makoišće ukupne dužine 597 m u naseljima Možđenec i Grana

DATUM OBJAVE: 14.03.2019.

Javni poziv za uvid u spis izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju gospodarske zgrade s prenamjenom u stambenu zgradu 2. skupine - Investitor Lovro i Stela Đurin

DATUM OBJAVE: 12.03.2019.

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjenja - investitor OPĆINA MARUŠEVEC

DATUM OBJAVE: 12.03.2019.

Javni poziv za uvid u spis građevinske dozvole za izgradnju parkirališta s oborinskom odvodnjom - Grad Ludbreg

DATUM OBJAVE: 11.03.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta radi izjašnjenja - Općina Klenovnik

DATUM OBJAVE: 08.03.2019.

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Varaždinske županije u 2019. godini

Javni poziv za uvid u spis izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturno kumunalne namjene - javne rasvjete dijela naselja Novi Marof – Štuk, 2. skupine Investitor Grad Novi Marof

DATUM OBJAVE: 01.03.2019.

Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora Varaždinske županije u turizmu za 2019. godinu