Službeni internet portal Varaždinska županija

Pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - Općina Cestica - građevinska dozvola za infrastrukturu Sportske ulice

DATUM OBJAVE: 19.04.2019.

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Varaždinske županije u 2019. godini

DATUM OBJAVE: 15.04.2019.

Javni poziv za uvid u spis izdavanja lokacijske dozvole za Izgradnju novog mosta Tuhovec na državnoj cesti D24

Investitor : HRVATSKE CESTE d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885, zastupane po opunomoćeniku PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o HR-10000 Zagreb Palmotićeva 45

DATUM OBJAVE: 12.04.2019.

Javni poziv za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice za:-zgradu mješovite namjene (stambeno poslovna) - zgradu koja ima više samostalnih uporabnih cjelina (stanova i poslovnih prostora,)

Katastarska čestica k.č.br. 1334 k.o. Novi Marof (Novi Marof, Varaždinska 19)

Podnositelj zahtjeva: GP STANORAD d.o.o., HR-40000 Čakovec, Ulica Matice hrvatske 10, OIB 28410884585

DATUM OBJAVE: 08.04.2019.

Javni poziv za uvid u spis izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda - produženje vodovodne mreže dijela naselja Možđenec (zaselci Horvati i Visočka steza), 2. skupine

Investitor : VARKOM d.d.

DATUM OBJAVE: 08.04.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

DATUM OBJAVE: 20.03.2019.

Javni poziv za uvid u spis izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju priključka novom autobusnom kolodvoru sa državne ceste DC526, izgradnja pješačkih staza i uređenje raskrižja državne ceste DC526 i Cvjetne ulice

DATUM OBJAVE: 15.03.2019.

Javni poziv za uvid u spis izdavanja lokacijske dozvole za uređenje dionice korita potoka Makoišće ukupne dužine 597 m u naseljima Možđenec i Grana

DATUM OBJAVE: 14.03.2019.