Službeni internet portal Varaždinska županija

Pozivi i natječaji

Oglas za prijam u službu višeg referenta za projekte u području prometa

DATUM OBJAVE: 30.10.2019.

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - građevinska dozvola za rekonstrkciju Radničke ulice u Majerju - Općina Petrijanec

DATUM OBJAVE: 24.10.2019.

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za samozapošljavanje u okviru projekta "LokalnE inicijative za PoticanjE ZapošljavanjA u Varaždinskoj županiji LEPEZA VŽ"

Javni poziv za uvid u spis predmeta - investitor HEP d.d.

DATUM OBJAVE: 21.10.2019.

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - lokacijska dozvola Varkom d.d. Varaždin - sustav odvodnje naselja Beletinec-Krušljevec

DATUM OBJAVE: 16.10.2019.