Službeni internet portal Varaždinska županija

Pozivi i natječaji

Natječaja za prijam učenika u Učenički dom Varaždin u školskoj godini 2019./2020.

DATUM OBJAVE: 27.06.2019.

Javni poziv za uvid u spis izdavanja lokacijske dozvole za građenje nove nerazvrstane ceste - spojne ceste od županijske ceste Ž2109 u Oštricama do križanja na budućoj obilaznici Novog Marofa

Investitor : GRAD NOVI MAROF, HR-42220 Novi Marof, Trg hrvatske državnosti 1, OIB 71070402969

DATUM OBJAVE: 14.06.2019.