Službeni internet portal Varaždinska županija

Pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - Varkom Sv. Đurđ

DATUM OBJAVE: 09.07.2018.

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - Termoplin d.d. Varaždin - srednjetlačni plinovod Gornje Ladanje Nova Ves Petrijanečka

DATUM OBJAVE: 18.06.2018.

Javni poziv za uvid u spis izdavanja lokacijske dozvole za građenje TS 10(20)/0,4 kV „POLJANA DONJA 3“ Investitor HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA VARAŽDIN

DATUM OBJAVE: 14.06.2018.

Javni poziv za uvid u spis izdavanja lokacijske dozvole za građenje sustava odvodnje otpadnih voda na području naselja Novi Marof, Remetinec i Strmec Remetinečki, Investitor VARKOM d.d.

DATUM OBJAVE: 14.06.2018.