Službeni internet portal Varaždinska županija

Pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - Općina Jalžabet - kanalizacijska mreža naselja Novakovec

DATUM OBJAVE: 17.04.2018.

Izmjena i dopuna lokacijske dozvole Galdi Mineral d.o.o. - Eksploatacijsko polje pijeska i šljunka Turnišće

DATUM OBJAVE: 11.04.2018.

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - Eksploatacija Turnišće - izmjena i dopuna lokacijske dozvole

DATUM OBJAVE: 30.03.2018.