Službeni internet portal Varaždinska županija

Pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - HEP-ODS d.o.o. Elektra Varaždin - zamjenska trafostanica TS Sračinec 4 - Igralište

DATUM OBJAVE: 26.07.2018.

Javni poziv za uvid u spis izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene - stambena zgrada sa jednim stanom, 2.skupine

DATUM OBJAVE: 19.07.2018.

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - Varkom Sv. Đurđ

DATUM OBJAVE: 09.07.2018.