Službeni internet portal Varaždinska županija

Javni pozivi i natječaji

Poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane GUMIIMPEX-GRP na vanjskoj nadstrešnici

DATUM OBJAVE: 19.12.2017.

Poziv za uvid u spis u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice, lokacija Trnovec, Ljudevita Gaja 30.

DATUM OBJAVE: 19.12.2017.

Javni poziv za uvid u spis predmeta, izdavanje građevinske dozvole za uređenje plaže na motičnjak jezeru, lokacija k.č.br. 8682/3 k.o. Varaždin, Trnovec Bartolovečki, Motičnjak bb.

DATUM OBJAVE: 15.12.2017.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Investitor Općina Donja Voća

DATUM OBJAVE: 11.12.2017.

Poziv za uvid u spis za izdavanje građevinske dozvole za građenje nadstrešnice nad otvorenim dijelom gradske tržnice Novi marof u Novom Marofu

DATUM OBJAVE: 08.12.2017.

Konačni rezultati natječaja za dodjelu stipendija Varaždinske županije za školsku/akademsku godinu 2017./2018.

Rezultati Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Varaždinske županije u 2017. godini

DATUM OBJAVE: 30.11.2017.