Službeni internet portal Varaždinska županija

Pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda

 „Javni poziv za uvid u spis izdavanja  građevinske dozvole  za  građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda - produženje vodovodne mreže dijela naselja Možđenec (zaselci Horvati i Visočka steza), Investitor VARKOM d.d. HR-42000 Varaždin, Trg Bana Jelačića 15,

DATUM OBJAVE: 22.08.2018.

Javni poziv za uvid u spis izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda - distributivna vodovodna mreža

DATUM OBJAVE: 22.08.2018.

Javni poziv za uvid u spis izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – sekundarna kanalizacija ulice Lj.Gaja i produžetak kanalizacije u Ulici M.Krleže u Novom Marofu

DATUM OBJAVE: 17.08.2018.

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - HEP-ODS d.o.o. Elektra Varaždin - zamjenska trafostanica TS Sračinec 4 - Igralište

DATUM OBJAVE: 26.07.2018.