Službeni internet portal Varaždinska županija

Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta, izdavanje građevinske dozvole za uređenje plaže na motičnjak jezeru, lokacija k.č.br. 8682/3 k.o. Varaždin, Trnovec Bartolovečki, Motičnjak bb.

DATUM OBJAVE: 15.12.2017.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Investitor Općina Donja Voća

DATUM OBJAVE: 11.12.2017.

Poziv za uvid u spis za izdavanje građevinske dozvole za građenje nadstrešnice nad otvorenim dijelom gradske tržnice Novi marof u Novom Marofu

DATUM OBJAVE: 08.12.2017.

Konačni rezultati natječaja za dodjelu stipendija Varaždinske županije za školsku/akademsku godinu 2017./2018.

Rezultati Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Varaždinske županije u 2017. godini

DATUM OBJAVE: 30.11.2017.

Poziv za uvid u spis za izdavanje građevinske dozvole za građenje

Poziv za uvid u spis za izdavanje  građevinske dozvole za građenje odlagalište pilećeg gnoja, u funkciji postojeće peradarske farme u naselju Presečno Visočkom

Investitor : „PILMES-HEGA“ obrt za uzgoj i prodaju pilića, vlasnik STJEPAN HEGEDIĆ, HR-42220 PRESEČNO VISOČKO, PRESEČNO VISOČKO 43

DATUM OBJAVE: 30.11.2017.

„Poziv za uvid u spis za izdavanje građevinske dozvole za građenje pilane, sušare, parionice i paletarne za proizvodnju i skladištenje paleta u Završju Podbelskom“

DATUM OBJAVE: 22.11.2017.