Službeni internet portal Varaždinska županija

Javni pozivi i natječaji

Poziv za uvid u spis za izdavanje izmjene i dopune građevinske dozvole za gradnju HOTELA BERNARDA, Investitor BERNARDA nova d.o.o. za proizvodnju i usluge , Nedeljanec, Varaždinska 29A

DATUM OBJAVE: 27.03.2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Hanjes d.o.o., Trnovec

DATUM OBJAVE: 20.03.2018.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine pomoćne namjene - spremišta

DATUM OBJAVE: 13.03.2018.

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - Hrvatske autoceste d.o.o. - rekonstrukcija pratećeg uslužnog objekta Varaždin - sjever i jug

DATUM OBJAVE: 01.03.2018.