Službeni internet portal Varaždinska županija

Javni pozivi i natječaji

I. izmjena i dopuna lokacijske dozvole za eksploatacijsko polje „CUKAVEC II“ na području Općine Gornji Kneginec investitor Leier-Leitl d.o.o. Turčin

DATUM OBJAVE: 02.08.2016.

Javni poziv za uvid u spis predmeta Termoplin dioničko društvo, Varaždin

DATUM OBJAVE: 22.07.2016.

„Poziv za uvid u spis za izdavanje građevinske dozvole za produženje vodovodne mreže - visoke zone naselja Hrastovec Toplički, Investitor VARKOM d.d. Varaždin“

DATUM OBJAVE: 20.07.2016.

Izmjene i dopune Godišnjeg plana javnih natječaja/poziva za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva u 2016. godini

DATUM OBJAVE: 12.07.2016.

Poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektima putem Saveza Alpe-Jadran na temu Cjeloživotno obrazovanje

„Savez Alpe-Jadran osnovan je krajem 2013. godine u Klagenfurtu, Austrija. Članovi ovog Saveza su: Austrija (pokrajine Koruška, Štajerska, Gradišće), Hrvatska (županije Istarska, Karlovačka, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Međimurska te Varaždinska), Slovenija (Skupnost občin Slovenije) i Mađarska (županija Vas).

Savez Alpe-Jadran ima tematske koordinacijske točke (TCP) koje pokrivaju 14 područja: Poljoprivreda i zavičajna baština; Umjetnost i kultura; Prevencija katastrofa; Gospodarstvo; Energija i okoliš; Ravnopravnost spolova; Europa; Zdravstvena zaštita; Visoko obrazovanje; Inkluzija; Cjeloživotno učenje; Mobilnost; Sport i Turizam.

Regija odgovorna za Tematsku koordinacijsku točku Cjeloživotno učenje je Krapinsko-zagorska županija, dok Varaždinska županija koordinira tematskom točkom Prevencija katastrofa.

Pozivaju se svi zainteresirani partneri s područja Varaždinske županije da ispune obrazac te ga pošalju Tematskoj koordinacijskoj točki za cjeloživotno obrazovanje Varaždinske županije: silvija.ladic-fischer@vzz.hr ili Kontaktnoj točki za Cjeloživotno obrazovanje Saveza Alpe-Jadran: ivana.salkovic@zara.hr

Obrazac je informativne naravi, a svrha je koordinacija prijave projekata od zajedničkog interesa, te umrežavanja i suradnje u navedenom području, u kojima će sudjelovati, između ostalog, i regije članice Saveza Alpe-Jadran. Dio pripreme projekata može se prijaviti na financiranje iz zajedničkog proračuna Saveza Alpe-Jadran, koje Savez objavljuje dva do tri puta godišnje, a na koji se mogu prijaviti ustanove, tj. organizacije s područja regija članica.  Sljedeći Poziv za prijavu projekata očekuje se na jesen ove godine. Sve novosti i najave biti će objavljene na službenim stranicama Varaždinske županije.

Više informacija možete naći na: http://www.alps-adriatic-alliance.org/a-short-introduction

DATUM OBJAVE: 23.06.2016.

Projekti