Službeni internet portal Varaždinska županija

Javni pozivi i natječaji

Javni poziv na uvid u spis predmeta: Rekonstrukcija Ulice Široke ledine u Trnovcu

DATUM OBJAVE: 16.09.2016.

Natječaj za davanje prijedloga za dodjelu javnog priznanja „Ženska kreativnost u ruralnom životu“

DATUM OBJAVE: 06.09.2016.

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije DP Elektra Varaždin

DATUM OBJAVE: 24.08.2016.

Javni poziv za uvid u spis predmeta Županijska uprava za ceste Varaždinske županije - rotor Kneginec

DATUM OBJAVE: 23.08.2016.

I. izmjena i dopuna lokacijske dozvole za eksploatacijsko polje „CUKAVEC II“ na području Općine Gornji Kneginec investitor Leier-Leitl d.o.o. Turčin

DATUM OBJAVE: 02.08.2016.

Javni poziv za uvid u spis predmeta Termoplin dioničko društvo, Varaždin

DATUM OBJAVE: 22.07.2016.

„Poziv za uvid u spis za izdavanje građevinske dozvole za produženje vodovodne mreže - visoke zone naselja Hrastovec Toplički, Investitor VARKOM d.d. Varaždin“

DATUM OBJAVE: 20.07.2016.

Projekti