Službeni internet portal Varaždinska županija

Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - Hrvatske autoceste d.o.o. - rekonstrukcija pratećeg uslužnog objekta Varaždin - sjever i jug

DATUM OBJAVE: 01.03.2018.

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - HEP-ODS d.o.o. - građevinska dozvola za TS Varkom Bioplin

DATUM OBJAVE: 01.03.2018.