Službeni internet portal Varaždinska županija

Pozivi i natječaji

Poziv za testiranje kandidatima za radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo

DATUM OBJAVE: 26.06.2020.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - MATIJA KELEMEN, Gornje Ladanje, STJEPANA RADIĆA 5

DATUM OBJAVE: 25.06.2020.

Pregled rezultata Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Varaždinske županije u 2020. god

DATUM OBJAVE: 23.06.2020.

Upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

U prvi razred srednje škole učenici se upisuju na osnovi Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole („Narodne novine“ br. 49/2015 i 47/2017) i Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. („Narodne novine“ br. 62/2020).

Prijave u srednje škole će se vršiti na stranici www.upisi.hr. Na toj stranici možete pronaći i Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole.

Prilozi:

1. Natječaji za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. srednjih škola čiji je osnivač Varaždinska županija:

2. Natječaji za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. privatnih srednjih škola

3. Natječaj za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. srednje škole čiji je osnivač vjerska zajednica:

  1. Natječaj za upis učenika u Centar za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“  u školskoj godini 2020./2021.
  2. Natječaj za prijam učenika u Učenički dom Varaždin u školskoj godini 2020./2021.
DATUM OBJAVE: 17.06.2020.

Upute i obavijesti kandidatima za radno mjesto više/g stručne/og suradnika/ce za gospodarstvo

DATUM OBJAVE: 12.06.2020.

Javni natječaj za prijam više/g stručne/og suradnika/ce za gospodarstvo

DATUM OBJAVE: 12.06.2020.

Poziv za testiranje kandidatima za radno mjesto pomoćni unutarnji revizor

DATUM OBJAVE: 09.06.2020.

Javni poziv za uvid u spis predmeta radi izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole za – zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, 2.b skupine – rekonstrukcija prometnice i oborinske odvodnje

DATUM OBJAVE: 09.06.2020.