Službeni internet portal Varaždinska županija

Pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta radi izjašnjavanja - Termoplin

DATUM OBJAVE: 24.03.2020.

Javni poziv za uvid u spis predmeta radi izjašnjavanja - HEP ODS d.o.o., ELEKTRA VARAŽDIN

DATUM OBJAVE: 24.03.2020.

Javni poziv za uvid u spis predmeta radi izjašnjavanja - HEP ODS d.o.o., ELEKTRA VARAŽDIN

DATUM OBJAVE: 24.03.2020.

Javni poziv za uvid u spis predmeta radi izjašnjenja, podnositelj zahtjeva GRAD IVANEC, HR-42240 Ivanec

DATUM OBJAVE: 19.03.2020.

Objavljen godišnji natječaj za prijavu projektnih ideja Saveza Alpe-Jadran za sufinanciranje projekata iz zajedničkog proračuna Saveza – poziv je otvoren od 01. – 31. ožujka 2020.

Pozivaju se sve zainteresirani prijavitelji da se odazovu pozivu na natječaj koji je objavio Savez Alpe-Jadran. Prihvatljivi prijavitelji i partneri su organizacije civilnog društva, tijela javne vlasti, ustanove, poduzeća i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Savez Alpe-Jadran ima tematske koordinacijske točke (TCP) koje pokrivaju 12 područja.: Ruralni razvoj i zavičajna baština; Umjetnost i kultura; Prevencija katastrofa; Gospodarstvo; Energija i okoliš; Ravnopravnost spolova; Europa; Zdravstvena zaštita; Inkluzija; Cjeloživotno učenje; Sport i Turizam.

Na javni poziv mogu se javiti prijavitelji koji provode međunarodni projekt u koji su uključene minimalno tri organizacije/ustanove iz tri regije/države članice Saveza (Austrija, Slovenija, Mađarska i Hrvatska), odnosno s područja 12 regija članica Saveza koje obuhvaćaju Koprivničko-križevačku, Varaždinsku, Međimursku, Krapinsko-zagorsku, , Primorsko-goransku, Istarsku županiju, austrijske pokrajine – Koruška, Štajerska i Gradišće, Vas iz Mađarske, te Republiku Sloveniju koju u Savezu predstavlja Skupnost občin Slovenije.  

Savez pruža financijsku potporu za:

  • Troškove pripreme projekta koji će biti financiran iz EU programa (npr. Europa za građane, ERASMUS+, Kreativna Europa, itd.)
  • Troškove provedbe projekta sufinanciranog iz EU programa
  • Zajedničke projekte od općeg interesa za mrežu suradnje

Kriteriji za uspješan odabir prijava:

  • Projekti financirani iz proračuna Saveza moraju uključivati minimalno tri redovne članice iz tri različite države Saveza (Austrija, Hrvatska, Mađarska, Slovenija), odnosno s područja 11 regija članica Saveza koje obuhvaćaju Koprivničko-križevačku, Varaždinsku, Međimursku, Krapinsko-zagorsku, Primorsko-goransku, Istarsku županiju, austrijske pokrajine – Koruška, Štajerska i Gradišće, županiju Vas iz Mađarske, te Republiku Sloveniju zastupljenu u Savezu kroz Skupnost občin Slovenije.
  • Što je  veći broj projektnih partnera, tim su veće šanse za odobrenje financiranja
  • Sve članice Saveza Alpe-Jadran moraju imati priliku biti dio projekta
  • U Prijavnom obrascu mora biti opisana uloga svakog partnera
  • Očekivana dodana vrijednost projekta za čitavu mrežu Saveza mora biti jasno opisana u Prijavnom obrascu te je podložna evaluaciji nakon provedbe projekta
  • Općeniti doseg projekta (sudionici, mogući posjetitelji, očekivani prijem medija, tiskane i/ili online publikacije rezultata, itd. ) je ključan
  • Svi projekti moraju doprinijeti prioritetu 2.3. “Jačanje kohezije Zajednice (vidi str. 59/60 Strategije Geografskog područja Saveza Alpe-Jadran  do 2027.godine)  

Prijavni obrazac u prilogu potrebno je ispuniti podacima o projektu, te ga poslati resornoj tematskoj koordinacijskoj točki do 31. 03. 2020., do 23.59 sati  (kontakti za svaku tematsku točku navedeni su na kraju Prijavnog obrasca, te na sljedećem linku:

Sve informacije nalaze se na sljedećem linku Saveza Alpe-Jadran:

Za više informacija o natječaju možete se obratiti resornim koordinacijskim točkama, te u Upravni odjel za gospodarstvo  i europske poslove Varaždinske županije, putem e-maila: larisa.krizan-breljak@vzz.hr

Poziv za imenovanje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

DATUM OBJAVE: 03.03.2020.