Službeni internet portal Varaždinska županija

Pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - Varkom d.d. Varaždin - građevinska dozvola za aglomeraciju Novi Marof - naselja Novi Marof, Remetinec

DATUM OBJAVE: 05.02.2020.

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - Varkom d.d. Varaždin - građevinska dozvola za aglomeraciju Novi Marof - naselja Možđenec, Gornje

DATUM OBJAVE: 05.02.2020.

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - Varkom d.d. Varaždin - građevinska dozvola za aglomeraciju Novi Marof - naselja Ključ, Orehovec,

DATUM OBJAVE: 05.02.2020.

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - HEP-ODS d.o.o. - građevinska dozvola - izgradnja voda od TS Nedeljanec do TS Grabanica

DATUM OBJAVE: 04.02.2020.

Upute i obavijesti kandidatima/kinjama za prijam u službu višeg/u stručnog /e suradnika/ce za regionalni razvoj i europske poslove

DATUM OBJAVE: 31.01.2020.

Oglas za prijam višeg/u stručnog /u suradnika/cu za regionalni razvoj i europske poslove

DATUM OBJAVE: 31.01.2020.

Lokacijska dozvola za građenje sustava odvodnje dijela naselja općine Ljubešćica, investitor Varkom d.d., HR-42000 Varaždin, Trg bana Jelačića 15

DATUM OBJAVE: 27.01.2020.

Plan upisa djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2020./2021.

Utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta/učenika:
  Obrazac 1. - Mišljenje stručnog povjerenstva ureda o primjerenom programu obrazovanja djeteta/učenika
  Obrazac 2. - Odluka o imenovanju predsjednika i članova Stručnog povjerenstva Ureda
  Obrazac 3. - Mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva škole prije upisa u 1. razred osnovne škole
  Obrazac 4.a - Mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva škole o psihofizičkom stanju djeteta (za osnovnu školu)
  Obrazac 4.b - Mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva škole o psihofizičkom stanju djeteta (za srednju školu)
  Obrazac 5. - Mišljenje o utvrđenom psihofizičkom stanju djeteta za upis u 1. razred osnovne škole
  Obrazac 6. - Zahtjev za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta/učenika
  Obrazac 7. - Mišljenje Stručnog povjerenstva Ureda o psihofizičkom stanju djeteta/učenika
  Obrazac 8.a - Mišljenje Stručnog povjerenstva škole o djetetu/učeniku koji ne zna ili nedovljno zna hrvatski jezik (za osnovnu školu)
  Obrazac 8.b - Mišljenje Nastavničkog vijeća o učeniku koji ne zna ili nedovljno zna hrvatski jezik (za srednju školu)
  Obrazac 9. - Mišljenje Stručnog povjerenstva Ureda o djetetu/učeniku koji ne zna ili nedovljno zna hrvatski jezik
  Obrazac 10. - Potvrda o završenome programu pripremne nastave hrvatskoga jezika