Službeni internet portal Varaždinska županija

Poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: – građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2.b skupine - cjevovod termalne vode za potrebe hotela "Bernarda"