Službeni internet portal Varaždinska županija

Javni poziv za uvid u spis predmeta Rješenje o utvrđivanju građevne čestice – podnositelj: Slava Novoselec