Službeni internet portal Varaždinska županija

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - Općina Beretinec - prometnica sa infrastrukturom u Poduzetničkoj zoni - izmjena i dopuna