Službeni internet portal Varaždinska županija

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - Općina Jalžabet

Građevina : građenje građevine mješovite namjene (pomoćna), 2.b skupine – zgrada pratećih sadržaja sportsko-rekreacijskog centra Jalžabet

DATUM OBJAVE: 08.09.2020.