Službeni internet portal Varaždinska županija

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - Eksploatacija Turnišće - izmjena i dopuna lokacijske dozvole