Službeni internet portal Varaždinska županija

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za prijam u službu višeg referenta/icu za projekte u području prometa