Službeni internet portal Varaždinska županija

Poziv za uvid u spis u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice, lokacija Trnovec, Ljudevita Gaja 30.