Službeni internet portal Varaždinska županija

Poziv za uvid u spis za izdavanje građevinske dozvole za građenje

Poziv za uvid u spis za izdavanje  građevinske dozvole za građenje odlagalište pilećeg gnoja, u funkciji postojeće peradarske farme u naselju Presečno Visočkom

Investitor : „PILMES-HEGA“ obrt za uzgoj i prodaju pilića, vlasnik STJEPAN HEGEDIĆ, HR-42220 PRESEČNO VISOČKO, PRESEČNO VISOČKO 43

DATUM OBJAVE: 30.11.2017.