Službeni internet portal Varaždinska županija

Poziv za uvid u spis za izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC24, dionica Pece-D.Makojišće-Mađarevo, Investitor HRVATSKE CESTE d.o.o.Zagreb