Službeni internet portal Varaždinska županija

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine pomoćne namjene - spremišta