Službeni internet portal Varaždinska županija

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinskih dozvola: Rekonstrukcija plinovoda u k.o. Grana za katastarske čestice broj 1766 i 1758, investitora Termoplin d.d.