Službeni internet portal Varaždinska županija

Predškolske ustanove

DJEČJI VRTIĆ "VARAŽDIN"

Adresa: Dravska 1, Varaždin
Telefon: (042) 203-253
e-mail: vrticvz@vz.t-com.hr 
Ravnateljica: Jasenka Husnjak
Osnivač: Grad Varaždin

DJEČJI VRTIĆ "BAJKA" VARAŽDIN

Adresa: Široke ledine 16, 42000 Varaždin
Telefon: (042) 233 616
Telefax: (042) 203 683
e-mail: djecji.vrtic.bajka@vz.t-com.hr 
Ravnateljica: Jadranka Stanković
Osnivač: Jadranka Stanković

DJEČJI VRTIĆ "ČIRA ČARA" VARAŽDIN

Adresa: Anina 27, 42000 Varaždin
Telefon i telefax: (042) 210 801
e-mail: srecko.antolic@live.com 
ravnateljica: Terezija Guštek
osnivač: Žaklina Antolić

DJEČJI VRTIĆ "DJEČJI SVIJET" VARAŽDIN

Adresa: Anina 2, 42000 Varaždin
Telefon: (042) 310 753
e-mail: vrticdjecjisvijet@gmail.com 
Ravnateljica: Ljubimka Hajdin
Osnivač: Ljubimka Hajdin

DJEČJI VRTIĆ "DJEČJI SVIJET" podružnica  BERETINEC

Adresa: Anina 2, 42000 Varaždin
Telefon: 0919121755
e-mail: vrticdjecjisvijet@gmail.com 
ravnateljica: Ljubimka Hajdin
osnivač: Ljubimka Hajdin

DJEČJI VRTIĆ "DJEČJI SVIJET" podružnica PETRIJANEC

Adresa: Anina 2, 42000 Varaždin
Telefon: (042) 714 789, 0919121755
e-mail: vrticdjecjisvijet@gmail.com 
Ravnateljica: Ljubimka Hajdin
Osnivač: Ljubimka Hajdin

DJEČJI VRTIĆ "PALČIĆ" VARAŽDIN

Adresa: Irme Gorzo 11, 42000 Varaždin
Telefon: (042) 261 602
e-mail: vrtic.palcic@gmail.com 
Ravnateljica: Dijana Čavlek
Osnivač: Igor Čavlek

DJEČJI VRTIĆ "PANDA" VARAŽDIN

Adresa: Hercegovačka 29, 42000 Varaždin
Telefon: (042) 233 285
e-mail: panda@vz.t-com.hr 
Ravnateljica: Mirjana Rajković
Osnivač: Milan i Mirjana Rajković

DJEČJI VRTIĆ "PINOKIO" VARAŽDIN

Adresa: I.Trnskog 21, 42000 Varaždin
Telefon: (042) 206 276
Telefax: (042) 261 272
e-mail: info@dvpinokio.hr 
www.dvpinokio.hr
Ravnateljica: Melita Vugrinec  Iveković
Osnivač: Melita Vugrinec i Ksenija Vugrinec Sraga

DJEČJI VRTIĆ "SVETA URŠULA" VARAŽDIN

Adresa: Uršulinska 1, 42000 Varaždin
Telefon: (042)403-550
Telefax: (042)211-339
e-mail: dv.sv.ursula@gmail.com 
Ravnateljica: Vesna Valek
Osnivač: Sestre Uršulinke

DJEČJI VRTIĆ "ZEČIĆ" VARAŽDIN

Adresa: Plitvička 3, 42000 Varaždin
Telefon i telefax: (042) 240 270
e-mail: dvzecic@net.hr 
Ravnateljica: Vedrana Babić
Osnivač: Vesna Šamec

DJEČJI VRTIĆ "ZEKO" VARAŽDIN

Adresa: Križanićeva 96, 42000 Varaždin
Telefon i telefax: (042) 260 713
e-mail: info@zeko.hr 
www.zeko.hr
Ravnateljica:  Brankica Vidrač
Osnivač: Damir Tomasović

DJEČJI VRTIĆ "ZEKO" podružnica CESTICA

Adresa: Dravska bb, Cestica
Telefon: (042) 725 118
e-mail: info@zeko.hr 
Ravnateljica: Brankica Vidrač
Voditeljica objekta: Tanja Vuzem
Osnivač: Damir Tomasović

DJEČJI VRTIĆ "ZEKO" podružnica LJUBEŠĆICA

Adresa: Zagrebačka bb, Ljubešćica
Telefon: (042) 623 829
e-mail: info@zeko.hr 
Ravnateljica: Brankica Vidrač
Voditeljica objekta: Draženka Pisačić
Osnivač: Damir Tomasović

DJEČJI VRTIĆ "ZEKO" podružnica TRNOVEC BARTOLOVEČKI

Adresa: Široke Ledine 2
Telefon: (042) 683 044
e-mail: info@zeko.hr 
Ravnateljica: Brankica Vidrač
Voditeljica objekta: Jagoda Barbir
Osnivač: Damir Tomasović

DJEČJI VRTIĆ "IVANČICE" IVANEC

Adresa:L. Šabana 19, 42240 Ivanec
Telefon: (042) 782 328
Telefaks: (042) 782 152
e-mail: dv-ivancice@vz.htnet.hr 
www.vrtic-ivancice.hr
Ravnateljica: Suzana Divjak
Osnivač: Grad Ivanec

DJEČJI VRTIĆ "IVANČICE" IVANEC podružnica RADOVAN

Adresa: Varaždinska 14, Radovan
Telefon: 099 881 9898
e-mail: dv-ivancice@vz.htnet.hr 
Ravnateljica: Suzana Divjak
Osnivač: Grad Ivanec

DJEČJI VRTIĆ "POTOČIĆ" JALŽABET

Adresa: Potok 16, 42203 Jalžabet
Telefon: (042) 647 016
e-mail: djecji.vrtic.potocic@vz.t-com.hr 
Ravnateljica: Snježana Drčec
Osnivač: Općina Jalžabet

DJEČJI VRTIĆ "LATICA" KLENOVNIK

Adresa: Klenovnik 36, 42244 Klenovnik
Telefon: (042) 763 333
e-mail: opcina.klenovnik@vz.t-com.hr 
Ravnateljica: Nevenka Kovačić
Osnivač: Općina Klenovnik

DJEČJI VRTIĆ "BUBAMARA" KNEGINEC GORNJI

Adresa: Kneginec, Školska 1, 42204 Turčin
Telefon: (042) 690 661
Ravnateljica: Mirjana Sekol
Osnivač: Općina Gornji Kneginec

DJEČJI VRTIĆ "BUBAMARA" podružnica LUŽAN BIŠKUPEČKI

Adresa: Kneginec, Školska 1, 42204 Turčin
Telefon: (042) 690 661
Ravnateljica: Mirjana Sekol
Osnivač: Općina Gornji Kneginec

DJEČJI VRTIĆ "LEPOGLAVA"

Adresa: K. A. Stepinca bb, 42250 Lepoglava
Telefon: (042) 791 043
e-mail: djecjivrticlepoglava@gmail.com 
Ravnateljica: Nada Kuča
Osnivač: Grad Lepoglava

DJEČJI VRTIĆ "RADOST" LUDBREG

Adresa: A.Šenoe 4, 42230 Ludbreg
Telefon i telefax: (042) 810 633
e-mail: djecjivrticradost.ludbreg@vz.t-com.hr 
Ravnateljica: Zvjezdana Jadanić
Osnivač: Grad Ludbreg

DJEČJI VRTIĆ "ISKRICA" LUDBREG

Adresa: Braće Radića 14, 42230 Ludbreg
Telefon: (042) 811 041
e-mail: iskrica.ravnatelj@gmail.com 
Ravnatelj: Igor Varga 
Osnivač: Igor Varga

DJEČJI VRTIĆ "SMJEHULJICA" LUDBREG

Adresa: A.Nemčića 13, 42230 Ludbreg
Telefon: (042) 810 691
e-mail: dv.smjehuljica@gmail.com 
Ravnateljica: Kristina Lončarić 
Osnivač: Gordana Trnjak Vajagić

DJEČJI VRTIĆ "NOVI MAROF" NOVI MAROF

Adresa:  Otona Ivekovića 12, 42220 Novi Marof
Telefon: (042) 611 271
Telefax:  (042) 205 044
Mobitel: 091 9113 067
e-mail: djecji.vrtic.novi.marof@vz.htnet.hr 
Ravnateljica: Karolina Fotak
Osnivač: Grad Novi Marof

DJEČJI VRTIĆ "BAMBI" NOVI MAROF

Adresa: Zagorska 71,, 42220 Novi Marof
Telefon: (042) 611 392
e-mail: andreja.miolcic@gmail.com 
Ravnateljica: Andrea Miolčić
Osnivač: Edita Bunić

DJEČJI VRTIĆ "BAMBI" NOVI MAROF podružnica SRAČINEC

Adresa: Dravska 40, 42209 Sračinec
Telefon: (042) 711 245
e-mail: andreja.miolcic@gmail.com 
Ravnateljica: Andrea Miolčić
Osnivač: Edita Bunić

DJEČJI VRTIĆ "MALA OAZA" TRNOVEC BARTOLOVEČKI

Adresa: Dravska bb, 42202 Trnovec Bartolovečki
Telefon: (042) 232 819 i 099 80 77 091
e-mail: ravnateljica@malaoaza.hr 
www.malaoaza.hr
Ravnateljica: Karin Linet Kosir - Nerat  Begić
Osnivač: Karin Linet Kosir - Nerat Begić

DJEČJI VRTIĆ "ŠKRINJICA" VIDOVEC

Adresa: Trg Svetog Vida 9, 42205 Vidovec
Telefon: (042) 741 766
e-mail: skrinjica@vidovec.hr 
Ravnateljica: Marija Košić
Osnivač: Općina Vidovec

DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE

Adresa: Braće Radića 14, 42223 Varaždinske Toplice
Ravnateljica: Linda Novačić
Brojevi telefona: 042/633-164 i 099/220-4888
Adresa: Braće Radić 14, 42223 Varaždinske Toplice
E-mail:  info@dv-tratincica.eu  i tratincicavt@gmail.com
Web stranica: dv-tratincica.eu

DJEČJI VRTIĆ "SREĆA" VINICA

Adresa: Josipa Dumbovića 3, Marčan, 42207 Vinica
Telefon:
e-mail:
Ravnateljica: Kristina Posavi
Osnivač:

Projekti