Službeni internet portal Varaždinska županija

Ustanove osnovnoškolskog obrazovanja

OŠ "FRANJE SERTA" BEDNJA

Adresa: Lj. Gaja 15, 42 253 Bednja
Telefon: (042) 796 302
Telefaks: (042) 796 302
e-pošta: os-bednja-001@skole.t-com.hr 
http://os-fserta-bednja.skole.hr/
Ravnateljica: Sanja Majcen 

OŠ BELETINEC

Adresa: S. Radića 4, 42 214 Sveti Ilija
Telefon: (042) 749 950
Telefaks: (042) 749 383
e-pošta: os-beletinec-002@skole.t-com.hr 
http://os-beletinec.skole.hr/
Ravnatelj: Zlatko Kraljić 

OŠ BISAG

Adresa: Bisag 24, 42 226 Bisag
Telefon: (042) 616 101
Telefaks: (042) 200 457
e-pošta: os-bisag-001@skole.t-com.hr 
http://os-bisag.skole.hr/
Ravnateljica: Draženka Švelec-Juričić

OŠ BREZNIČKI HUM

Adresa: Breznički Hum 37, 42 225 Breznički Hum
Telefon: (042) 618 225
Telefaks: (042) 209 827
e-pošta: os-breznicki-hum-001@skole.t-com.hr 
http://os-breznicki-hum.skole.hr/
Ravnateljica: Vesna Ivančan 

OŠ CESTICA

Adresa: Dravska 2, 42 208 Cestica
Telefon: (042) 724 238
Telefaks: (042) 724 638
e-pošta: os-cestica@vznet.hr 
http://os-cestica.skole.hr/
Ravnateljica: Nevenka Turščak 

OŠ "ANTUNA KAČIĆA MIOŠIĆA" DONJA VOĆA

Adresa: Donja Voća 19d, 42245 Donja Voća
Telefon: (042) 766 120
Telefaks: (042) 766 120
e-pošta: os-donja-voć a-001@skole.t-com.hr 
http://os-akmiosica-donja-voca.skole.hr/
Ravnateljica: Rahela Blažević

OŠ "I. KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG" IVANEC

Adresa: L. Šabana 17, 42 240 Ivanec
Telefon: (042) 784 440
Telefaks: (042) 781 330
e-pošta: os-ivanec-001@skole.t-com.hr 
http://os-iksakcinskog-ivanec.skole.hr/
Ravnatelj: Dragutin Brezovec 

OŠ "PETAR ZRINSKI" JALŽABET

Adresa: Varaždinska 19a, 42203 Jalžabet
Telefon: (042) 647 088
Telefaks: (042) 647 680
e-pošta: os-jalzabet-001@skole.t-com.hr 
http://os-pzrinski-jalzabet.skole.hr/
Ravnateljica: Vesna Vuković 

OŠ "IVANA RANGERA" KAMENICA

Adresa: Kamenica, 42250 Lepoglava
Telefon: (042) 701 107
Telefaks: (042) 701 107
e-pošta: os-kamenica-002@skole.t-com.hr 
http://os-kamenica.com/
Ravnateljica: Marija Rodek

OŠ "GROFA J. DRAŠKOVIĆA" KLENOVNIK

Adresa: Klenovnik 21, 42 244 Klenovnik
Telefon: (042) 763 415
Telefaks: (042) 763 415
e-pošta: os-klenovnik-001@skole.t-com.hr 
http://os-grofa-jdraskovica-klenovnik.skole.hr/?news_id=99
Ravnatelj: Mijo Barišić 

OŠ KNEGINEC GORNJI

Adresa: Toplička bb, 42 204 Turčin
Telefon: (042) 690 445
Telefaks: (042) 209 510
e-pošta: os-kneginec-gornji@vz.t-com.hr 
http://os-gornji-kneginec.skole.hr/
Ravnatelj:Miljenko Rožmarić 

OŠ "ANTE STARČEVIĆA" LEPOGLAVA

Adresa: Hrvatskih pavlina 42, 42250 Lepoglava
Telefon: (042) 791 095
Telefaks: (042) 770 096
e-pošta: os-ante.starcevica@vz.t-com.hr 
http://os-astarcevica-lepoglava.skole.hr/
Ravnatelj: Ratko Tomić

OŠ LUDBREG

Adresa: A.K. Miošića 17, 42 230 Ludbreg
Telefon: (042) 810 834
Telefaks: (042) 810 834
e-pošta: os-ludbreg-001@skole.t-com.hr 
http://os-ludbreg.skole.hr/
Ravnatelj: Antun Golubić 

OŠ LJUBEŠĆICA

Adresa: Zagrebačka 22, 42 222 Ljubešćica
Telefon: (042) 623 428
Telefaks: (042) 625 382
e-pošta: os-ljubescica-001@skole.t-com.hr 
http://os-ljubescica.skole.hr/
Ravnatelj: Ivan Nogić 

OŠ MARTIJANEC

Adresa: Školska ul. 3, 42 232 Martijanec
Telefon: (042) 673 131
Telefaks: (042) 207 820
e-pošta: os-martijanec-001@skole.t-com.hr 
http://www.os-martijanec.skole.hr/
Ravnateljica: Sonja Huzjak

OŠ "GUSTAV KRKLEC" MARUŠEVEC

Adresa: Čalinec 778, 42 243 Maruševec
Telefon: (042) 729 377
Telefaks: (042) 209 679
e-pošta: os-marusevec-001@skole.t-com.hr 
http://os-gkrklec-calinec.skole.hr/
Ravnateljica: Ana Galic 

OŠ NOVI MAROF

Adresa: Zagorska 23, 42 220 Novi Marof
Telefon: (042) 611 215
Telefaks: (042) 611 470
e-pošta: osnovi.marof1@vz.t-com.hr 
http://os-novi-marof.skole.hr/
Ravnatelj: Anđelko Bošnjak 

OŠ PETRIJANEC

Adresa: Vladimira Nazora 42, 42206 Petrijanec
Telefon: (042) 714 044
Telefaks: (042) 208 808
e-pošta: os-petrijanec-001@skole.t-com.hr 
http://www.os-petrijanec.skole.hr/
Ravnateljica: Branka Kiđemet

OŠ PODRUTE

Adresa: Makoišće Donje 115, 42220 Novi Marof
Telefon: (042) 628 113
Telefaks: (042) 625 382
e-pošta: os-donje-makoisce-002@skole.htnet.hr 
http://os-podrute-donje-makoisce.skole.hr/
Ravnateljica: Dragica Hrenić 

OŠ "METEL OŽEGOVIĆ" RADOVAN

Adresa: Varaždinska 14, 42242 Radovan
Telefon: (042) 747 525
Telefaks: (042) 207 434
e-pošta: os-radovan-004@skole.t-com.hr 
http://os-metel-ozegovic-radovan.skole.hr/
Ravnateljica: Ana Koščak 

OŠ SRAČINEC

Adresa: Varaždinska 98, 42 209 Sračinec
Telefon: (042) 711 300
Telefaks: (042)208 393
e-pošta: os-sracinec-001@skole.t-com.hr 
http://os-sracinec.skole.hr/
Ravnateljica: Lidija Valec

OŠ SVETI ĐURĐ

Adresa: Cvjetna 4, 42233 Sveti Đurđ
Telefon: (042) 830 101
Telefaks: (042) 830 101
e-pošta: os-sveti-djurdj-001@skole.t-com.hr 
http://os-sveti-djurdj.skole.hr/
Ravnatelj: Mario Bontek 

OŠ "VLADIMIR NAZOR" SVETI ILIJA

Adresa: Školska 7, 42 214 Sveti Ilija
Telefon: (042) 200 466
Telefaks: (042) 734 210
e-pošta: os-sveti-ilija-001@skole.t-com.hr 
http://os-vnazor-svetiilija.skole.hr/
Ravnateljica: Anđelka Rihtarić 

OŠ SVIBOVEC

Adresa: Braće Radića 4, 42224 Varaždinske Toplice
Telefon: (042) 637 447
Telefaks: (042) 637 447
e-pošta: os.svibovec@vz.htnet.hr 
http://www.os-svibovec.skole.hr/
Ravnatelj: Antun Pokos

OŠ ŠEMOVEC

Adresa: Plitvička 2, 42202 Trnovec Bartolovečki
Telefon: (042) 657 717
Telefaks: (042) 657 200
e-pošta: os-semovec-002@skole.t-com.hr 
http://os-semovec.skole.hr/
Ravnateljica: Branka Kremenić 

OŠ TRNOVEC

Adresa: Bartolovečka 55, 42202 Trnovec Bartolovečki
Telefon: (042) 208 056
Telefaks: (042) 683 055
e-pošta: os-trnovec-bartolovecki-001@skole.t-com.hr 
http://os-trnovec-bartolovecki.skole.hr/
Ravnateljica: Radmila Sačić 

OŠ TUŽNO

Adresa: Varaždinska bb, 42 242 Radovan
Telefon: (042) 747 997
Telefaks: (042) 747 600
e-pošta: os-tuzno-001@skole.t-com.hr 
http://os-tuzno.skole.hr/
Ravnateljica: Jasna Brdar

OŠ "A. i I. KUKULJEVIĆA" VARAŽDINSKE TOPLICE

Adresa: Martina Pušteka 1, 42 223 Varaždinske Toplice
Telefon: (042) 634 055
Telefaks: (042) 634 055
e-pošta: os-varazdinske-toplice-001@skole.t-com.hr 
http://os-aiikukuljevica-varazdinske-toplice.skole.hr/
Ravnateljica: Goranka Štefanić 

OŠ VELIKI BUKOVEC

Adresa: Dravska 42, 42 231 Mali Bukovec
Telefon: (042) 840 224
Telefaks: (042) 840 224
e-pošta: os-veliki-bukovec-001@skole.t-com.hr 
http://www.os-veliki-bukovec.skole.hr/
Ravnateljica: Terezija Šalamon 

OŠ VIDOVEC

Adresa: Školska 4, 42 205 Vidovec
Telefon: (042) 741 717
Telefaks: (042) 741 307
e-pošta: os-vidovec-001@skole.t-com.hr 
http://os-vidovec.skole.hr/
Ravnatelj: Predrag Mašić

OŠ VINICA 

Adresa: Vinička 10, 42207 Vinica
Telefon: (042) 208 475
Telefaks: (042) 208 474
e-pošta: ravnatelj@os-vinica.hr 
http://os-vinica.skole.hr/
Ravnateljica: Anica Hrnčić 

OŠ VISOKO

Adresa: Visoko 20, 42224 Visoko
Telefon: (042) 628 113
Telefaks: (042) 628 150
e-pošta: os-visoko-001@skole.t-com.hr 
http://os-visoko.skole.hr/
Ravnateljica: Nada Horvat 

OŠ "IZIDOR POLJAK" VIŠNJICA

Adresa: Donja Višnjica 1, 42 255 Višnjica
Telefon: (042) 703 163
Telefaks: (042) 703 163
e-pošta: os-visnjica@vz.t-com.hr 
http://os-ipoljaka-visnjica.skole.hr/
Ravnateljica: Slavica Cingesar

Projekti