Službeni internet portal Varaždinska županija

U Županijskoj palači obilježen Međunarodni dan biološke raznolikosti i Dan zaštite prirode u Hrvatskoj

OBJAVLJENO 25.05.2018.

Prigodnim predavanjem na temu „Leptiri uz Bednju u Varaždinskoj županiji“ danas, 25. svibnja, obilježen je Međunarodni dan biološke raznolikosti i Dan zaštite prirode u Hrvatskoj.

Ovim predavanjem željela se skrenuti pažnja javnosti na potrebu očuvanja doline rijeke Bednje koja je sastavni dio ekološke mreže Natura 2000, kao i na rasprostranjenost, brojnost i ugroženost različitih vrsta danjih i noćnih leptira u Varaždinskoj županiji.

Prisutnima se uvodno u ime Varaždinske županije obratila posebna savjetnica župana Natalija Martinčević.

- U Varaždinskoj županiji nalazi se devet posto ukupne površine pod zaštitom što je izrazito važno za biološku raznolikost same Županije, dok je Republika Hrvatska po biološkoj raznolikosti jedna od najbogatijih europskih zemalja. Velika raznolikost kopnenih, morskih i podzemnih staništa rezultirala je bogatstvom vrsta i podvrsta i na nama je da to čuvamo i pazimo. – naglasila je Martinčević.

Također, Martinčević se nadovezala na današnju temu leptira.

- Želim ovom prigodom spomenuti kako u Hrvatskoj živi oko 3000 vrsta leptira, nježnih kukaca koji se iz gusjenice pretvaraju u predivne leptire, te svojom šarolikošću plijene pažnju. Upravo ih veliki broj obitava, odnosno leti iznad naše Bednje, mirne rijeke koja je jedan od sinonima Varaždinske županije.
Hvala predavačima koji će nas upoznati s ovom temom, hvala Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na organizaciji, a svima Vama želim ugodno predavanje i puno novih informacija i znanja.

Istovremeno danas je predstavljena i publikacija pod nazivom „Leptiri uz Bednju u Varaždinskoj županiji“, koju je JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije tiskala kao rezultat istraživanja provedenih u sklopu projekta inventarizacije i vrednovanja faune dnevnih i noćnih leptira na livadama uz rijeku Bednju. Ovu tiskovinu najavila je Alenka Car, ravnateljica Javne ustanove Priroda Varaždinske županije.
Inventarizaciju je provodila strukovna udruga Hyla u periodu od 2014. do 2017. godine, a svrha projekta bila je prikupiti podatke o rasprostranjenosti, brojnosti i ugroženosti leptira na Natura 2000 područjima u dolini rijeke Bednje u Varaždinskoj županiji. U sklopu provedenih istraživanja zabilježeno je 47 vrsta dnevnih i 381 vrsta noćnih leptira. Iako je broj zabilježenih vrsta leptira relativno visok, on ne predstavlja krajnju raznolikost faune leptira istraživanog područja. Dodatnim istraživanjima broj vrsta će se zasigurno povećati.

Tijekom istraživanja zabilježene su i tri Natura 2000 vrste (kiseličin vatreni plavac Lycaena dispar, veliki livadni plavac Phengaris teleius i močvarna riđa Euphydryas aurinia), odnosno šest vrsta s Crvenog popisa leptira Hrvatske (Šašić i sur., 2013.). Time je potvrđena velika važnost očuvanja doline rijeke Bednje, čiji je veliki dio i sastavni dio ekološke mreže Natura 2000.

Leptiri su s oko 200.000 trenutno opisanih vrsta jedna od najbrojnijih skupina kukaca na svijetu. Nalazimo ih na svim kontinentima (osim Antartike), a naseljavaju područja od razine mora pa sve do visokih planina iznad 3000 m.n.v. Dolaze na raznolikim staništima poput travnjaka, šikara, šuma, kultiviranih i urbanih područja, a jedini uvjet je da na njima budu prisutne biljke hraniteljice njihovih gusjenica. Od proljeća pa sve do sredine jeseni odrasli su leptiri svuda oko nas i malo tko nije doživio susret s tim lepršavim bićima.

Na predavanje su se odazvali brojni građani, polaznici Centra izvrsnosti za biologiju Varaždinske županije, srednjoškolci iz Centra izvrsnosti, ali i prvašići iz II. Osnovne škole Varaždin. Svim prisutnima podijeljena je predivna i zanimljiva knjiga Leptiri uz Rijeku Bednju koja je posebno oduševila najmlađe.

NAJČITANIJE NOVOSTI