Službeni internet portal Varaždinska županija

Informacije iz županije

Odluka o upućivanju strateške studije utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Varaždinske županije do 2020. i Nacrta prijedloga Županijske razvojne strategije Varaždinske županije do 2020.

DATUM OBJAVE: 03.10.2019.

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – Prerada plastike i metala, Obrt za izradu predmeta od plastičnih masa, vl. Mirjana Halužan

Obavijest o rezultatima Javnog natječaja Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije