Službeni internet portal Varaždinska županija

Evidenciju/Listu iskazanih potreba i prestanka potreba za radnicima u punom ili dijelu radnog vremena te radnicima na neodređeno nepuno radno vrijeme u osnovnoškolskim ustanovama Varaždinske županije za školsku godinu 2020./2021.