Službeni internet portal Varaždinska županija

JAVNI POZIV za dostavu mišljenja o sadržaju studije strateške procjene utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Varaždinske županije do 2020. godine