Službeni internet portal Varaždinska županija

Objavljen natječaj za prijavu projektnih ideja Saveza Alpe-Jadran za sufinanciranje projekata iz zajedničkog proračuna Saveza – poziv je otvoren 31.03.2017.