Službeni internet portal Varaždinska županija

Ažuriranjem „Zelenog biltena 2015" obilježen Dan planeta Zemlje

OBJAVLJENO 21.04.2017.

 

Povodom svjetskog Dana planeta Zemlje koji se svake godine obilježava 22. travnja, Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije te Savez udruga Dravska liga ažurirali su „Zeleni bilten 2015“, koji je pripremljen s ciljem poboljšanja javnog dijaloga, informiranja javnosti i osnaživanja suradnje između lokalne vlasti i organizacija civilnog društva te građana, kao i radi transparentne politike zaštite okoliša i prirode u Varaždinskoj županiji koja uključuje sve dionike zaštite okoliša.

Varaždinska županija je jedina koja je izdala takav bilten, a izdavanjem se želio olakšati pristup informacijama i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša, prirode te biološke raznolikosti. U biltenu je navedeno 13 inspekcijskih službi koje su do sada prepoznate kao najčešće kontaktirane u pitanjima negativnih posljedica po okoliš, kao i ciljane institucije kojima se može javnost obratiti, bilo upitom bilo prijavom. Uz svaku inspekciju i instituciju naveden je i djelokrug postupanja, puna adresa kao i telefonski kontakti, a pregledno su iskazane i informacije o zaštićenim dijelovima prirode i područjima ekološke mreže u našoj županiji. Tako građani na jednom mjestu imaju popis inspekcijskih službi s kontaktima, koje je zbog promjena u ustrojstvu i /ili nadležnosti te bilo kojih drugih promjena potrebno ažurirati.

Pozivamo Vas da zajedničkim snagama čuvamo i uvažavamo potrebe zaštite prirode i okoliša i potičemo održiv razvoj jer poduzimanjem malih koraka u našim domovima, školama i tvrtkama, zajedno možemo dati velik doprinos održivom razvoju. A s obzirom da se prostor Varaždinske županije odlikuje velikom biološkom i krajobraznom raznolikošću, čuvajmo ga i brinimo se za njega!

Podsjetimo, u Hrvatskoj se Dan planeta Zemlje sustavno obilježava od 1990. godine kroz organizirane edukativne, informativne i medijski popraćene aktivnosti kojima se politiku, javnost i građanstvo poziva na uvažavanje potrebe zaštite prirode i okoliša te poticanje održivog razvoja.

Zeleni bilten možete pronaći : http://bit.ly/2oYdNZU