Službeni internet portal Varaždinska županija

Lokalna hrana u školskim kuhinjama

OBJAVLJENO 30.06.2017.

Župan Varaždinske županije Radimir Čačić poslao je danas dopis svim osnovnim školama kojima je osnivač Županija, u kojem zahvaljuje ravnateljima što su pristali sudjelovati u Shemi školskog voća i povrća i Programu mlijeka u školama te ih poziva da sami kupuju proizvode od lokalnih proizvođača. Naime, Ministarstvo poljoprivrede konačno je počelo s provođenjem decentralizacije kojom se daje mogućnost školama da same odaberu lokalne poljoprivredne proizvođače iz blizine škola.

Župan Čačić u dopisu je istaknuo važnost kupovanja lokalo uzgojene i proizvedene hrane.

- Prema procjenama, prosječan stanovnik Varaždinske županije dnevno konzumira hrane u vrijednosti od oko 4 eura, što znači da se u županiji dnevno na hranu potroši oko 736 tisuća eura ili oko 5,4 milijuna kuna. Budući da je Republika Hrvatska prehrambeno ovisna zemlja, najmanje polovica te hrane dolazi iz uvoza, a sigurni smo kako bismo te proizvode mogli proizvesti sami. Zamislite da se dnevno proizvedu i lokalno kruže proizvodi u vrijednosti od 2,7 milijuna kuna. Taj bi se novac dalje lokalno investirao i jačao lokalno gospodarstvo, stvarao nova radna mjesta i podizao standard građana. Na godišnjoj razini to je skoro jedna milijarda novih kuna na jednom malom području kao što je Varaždinska županija – istaknuo je župan Čačić te pozvao ravnatelje da iskoriste ovu mogućnost koja im je dana i počnu kupovati lokalno uzgojenu i proizvedenu hranu, čime će se napraviti višestruka korist.