Službeni internet portal Varaždinska županija

Održan prvi sastanak koordinacijskog odbora za pripremu i provedu projekta „Varaždinska županija – prijatelj djece“

OBJAVLJENO 04.09.2018.

Na inicijativu Natalije Martinčević, posebne savjetnice župana, koja je i vodila radni sastanak , danas 4. rujna , održana je prva sjednica Koordinacijskog odbora za pripremu i provedbu projekta „Varaždinska županija – prijatelj djece“. Za predsjednicu koordinacijskog odbora izabrana je Mirjana Kolarek-Karakaš dr.med.spec.ped., a za njezinu zamjenicu Valerija Paljak, ravnateljica Osnovne škole Petrijanec..

Još 2012. godine pokrenuta je inicijativa da se prijateljima djece proglase i županije kako bi se gradovi i općine što bolje povezali u aktivnostima i akcijama koje za cilj imaju poboljšanje kvalitete života djece u svim aspektima. Do sada su samo Krapinsko-zagorska i Primorsko – goranska županija prošle proces i proceduru koju je propisao stručni tim okupljen u Savezu Društava Naša djeca Hrvatske i u svibnju ove godine dobile su status „Županija – prijatelja djece“. U proces za stjecanje statusa uključila se i Varaždinska županija.

- Većinu kriterija za dobivanje statusa već zadovoljavamo, kao što znamo Varaždinska županija je perjanica u većini sektora, posebno u obrazovanju jer čak 60% županijskog proračuna odnosi se direktno na odgoj i obrazovanje. Tu su i projekti u zdravstvu te cijeli niz drugih projekata i aktivnosti koje Županija provodi, a svakako nam pomažu u dobivanju ovog statusa, naglasila je Martinčević.
Također, izrazila je svoje zadovoljstvo današnjim sastankom te naglasila kako će se koordinacijski odbor po potrebi i nadopunjavati sa stručnim osobama.

- Dijete mora biti u fokusu djelovanja svih nas i naše i lokalne i regionalne samouprave i zbog toga sam jako zadovoljna da je Varaždinska županija krenula u proceduru dobivanja statusa Županija – prijatelj djece. Moramo pomoći i našim gradovima i općinama koji još nisu, da se uključe i da i oni dobiju status gradova, odnosno općina prijatelja djece – naglasila je dr. Kolarek-Karakaš.

U Varaždinskoj županiji prijatelji su djece tri grada Varaždin, Lepoglava i Ludbreg te općine Vidovec i Sračinec dok su Varaždinske Toplice, Visoko i Trnovec Bartolovečki još u postupku ostvarivanja tog statusa.

Valerija Paljak, ravnateljica Osnovne škole Petrijanec i potpredsjednica koordinacijskog odbora naglasila je kako je lokalna i regionalna samouprava imaju važnu ulogu u obrazovanju.

- Osiguranje prijevoza, besplatnih udžbenika, pribora, radnih bilježnica, nagrada i stipendija, programi uključenosti nacionalnih manjina, aktivnosti poslije škole i produženog boravka, pripremni hrvatski jezik te osiguranje prehrane za djecu u riziku od siromaštva sve to je niz projekata u kojima lokalna i regionalan samouprava pomažu i na taj način pokazuju koliki su prijatelji djece. – naglasila je Paljak.

Projekt “Županija – prijatelj djece” potiče partnerstvo i dobro upravljanje između gradova, općina i županija da zajedno uočavaju, promišljaju i pronalaze rješenja na područjima zdravlja djece, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, dječjih aktivnosti, prostora za igru, sport i rekreaciju, mobilnosti, financiranja, demografskih promjena, sigurnog okruženje, zdravog i održivog okoliša, gospodarstva te u pristupu uslugama djeci i roditeljima u stvaranju zajednica i društva prijatelja djece.

Članovi koordinacijskog odbora su: Natalija Martinčević, posebna savjetnica župana Varaždinske županije , Mirjana Kolarek – Karakaš, dr. med. spec.ped., Valerija Paljak, ravnateljica Osnovne škole Petrijanec, Ivana Putarek, univ.spec.oec. tajnica Školskog sportskog saveza Varaždinske županije, Nebojša Buđanovac, dipl. defektolog-socijalni pedagog, ravnatelj Društva Crvenog križa Varaždinske županije, Tatjana Novak, policijska službenica za prevenciju, PU varaždinska, Hrvoje Selec, tajnik Filmsko-kreativnog studija VANIMA, Romana Kranjčić, savjetnica za razvojne programe, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije.

NAJČITANIJE NOVOSTI