Službeni internet portal Varaždinska županija

Održana posljednja sjednica Županijske skupštine u ovom mandatu

OBJAVLJENO 24.02.2017.

Na aktualnom satu 30. sjednice Županijske skupštine, kojoj je nazočilo 38 vijećnika, ukupno je 19 vijećnika postavilo pitanja županu i njegovim zamjenicima, među ostalim, u kojoj su fazi projekt Aglomeracija, dogradnja objedinjenog hitnog prijema u OB Varaždin, ali i sanaciji školskog sportskog objekta u Trnovcu. Vijećnike je također zanimalo kada će se rekonstruirati pojedine županijske ceste, poput cesta Horvatsko-Lipovnik i Kelemen-Jalžabet prema Ludbregu.

Isto tako na aktualnom satu se raspravljalo o nabavci magnetske rezonance u OB Varaždin, a nekoliko vijećnika zanimalo je stanje u OB Varaždin oko zapošljavanja pravnice te mogućnost financiranja jednog tima defektologa.

Na samoj sjednici župan Predrag Štromar je podnio Izvješće o radu za posljednjih šest mjeseci prošle godine, koje su vijećnici prihvatili većinom glasova. Župan Štromar, između ostalog, istaknuo je najvažnije županijske projekte.

Župan Štromar izrazio je zadovoljstvo što je u proteklome mandatu Skupština donijela niz odluka koje su se izravno ticala građana. 

- Iako je bilo mnogo nesuglasica, različitih prijedloga, i inicijativa ipak smo uvijek većinu odluka donosili u demokratskom i civiliziranom ozračju u ovome mandatu – rekao je župan.

Župan se osvrnuo i na stanje proračuna te istaknuo kako se nadao da će Županija ove godine doći potpuno na nulu i vratiti sve one dugove koji su stvoreni prije sedam, osam, devet godina, kad je manjak bio 29 i pol milijuna kuna. Međutim zbog neplaćanja države manjak sad iznosi negdje od oko 12 i pol, 13 milijuna kuna s time da je smanjeno puno troškova i da se manjak neće povećavati 15 milijuna godišnje nego realno 3 do četiri milijuna kuna.

-Napravili smo već niz analiza i smanjili neke troškove, međutim ove godine nam dolazi jedan poseban trošak lokalnih izbora gdje trebamo uložit dodatnih 3,7 milijuna kuna tako da nećemo moći još uvijek biti na nuli na godišnjem nivou, ali iduće godine sam siguran da ćemo to ostvariti. A onda kad dobijemo ova sredstva imat ćemo i za izgradnju škola – rekao je župan Štromar te se osvrnuo i na situaciju u Općoj bolnici Varaždin gdje se priprema i dokumentacija za izgradnju dnevne bolnice i objedinjenog hitnog prijema u vrijednosti od oko 70 milijuna kuna.  Napomenuo je kako u zadnjih 6, 7 mjeseci nije napravljena adekvatna dokumentacija pa se sad moramo pod hitno napraviti. Sa sigurnošću je istaknuo da će se sredstva dobit sigurno u roku od 2 do 3 mjeseca a paralelno će se raditi i natječaji te se u 10, 11 mjesecu očekuje i izvođač radova. Također je spomenuo kako treba napraviti i kirurgiju, tj. 6, 7 sala za operacije i za to treba osigurati dodatne novce, međutim ukoliko to neće biti moguće u fondovima, istaknuo je kako je predlažemo da se ta razlika napravi JPP-om.

Na samoj sjednici jednoglasno je prihvaćena Odluka o dodjeli javnih priznanja Varaždinske županije za 2017. godinu. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se Alfredu Obraniću, dipl. ing.hidrologu,uglednom građaninu Varaždina, stručnjaku u području vodoopskrbe i zaštiti voda, bivšem gradonačelniku Grada Varaždina i bivšem pomoćniku ministra za komunalno gospodarstvo tadašnjeg Ministarstva javnih radova, obnove i graditeljstva, za ukupni rad te posebno zalaganje za razvoj i izgradnju demokratskog društva u Republici Hrvatskoj i Varaždinskoj županiji.

Nagrada za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju dodjeljuje se

kao pravnoj osobi, Elektrostrojarskoj školi Varaždin, jednoj od najboljih srednjoškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj, koja primjerom rada modeme škole na vrijeme prepoznaje i koristi sve mogućnosti koje se otvaraju uključivanjem Republike Hrvatske u Europsku uniju, u cilju unaprjeđena rada škole. Kao fizičkoj osobi, dodjeljuje se mr.sc. Denisu Peričiću književniku i nagrađivanom hrvatskom pjesniku, esejisti, kritičaru, prevoditelju i osobi s velikim opusom, za uspješnu tridesetu obljetnicu bogatog književnog stvaralaštva te za brojne i prestižne nagrade, kao i zasluge u kulturi i umjetnosti. Nagrada za doprinos ugledu i promociji Varaždinske županije v zemlji i svijetu dodjeljuje se kao pravnoj osobi Društvu inovatora Varaždinske županije, za dugogodišnji rad na inovacijama i poticanju mladih na stvaralaštvo i inovativno promišljanje te za brojna međunarodna i domaća priznanja. Kao fizičkoj osobi dodjeljuje se Dragutinu Vargi, istaknutom sindikalnom povjereniku, borcu za prava radnika i spas tvrtke ITAS Ivanec, za iniciranje i sudjelovanje u uspostavi modela modernog radničkog dioničarstva te posebno zapošljavanju mladih radnika te Stani Vereš, dipl. psihologinji, umirovljenoj socijalnoj radnici, aktivistici za zaštitu ljudskih prava, posebno zaštiti djece i obitelji, zbog čega je i nagrađena UNICEF -ovom nagradom, ali i za cjelokupni rad u promicanju pravednosti i solidarnosti.

U nastavku sjednice vijećnici su prihvatili Izvještaj o stanju nezaposlenosti  i zapošljavanju na području Varaždinske županije za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. Tom prigodom župan Štromar istaknuo je kao Varaždinska županija nema problem sa nezaposlenošću.

- Nezaposlenih je sve manje i u politici je bitno napraviti takvu situaciju u svakom društvu. Došli smo ispod 5 tisuća nezaposlenih na Zavodu za zapošljavanje. Ako se sjetimo 2008. godine prije recesije, rekord najniže nezaposlenosti iznosio je 6200. Sad smo već prošli tu stopu i to me izuzetno veseli jer neke tvrtke moraju podizati plaću našim radnicima. To je napravio Boxmark koji je prošle  godine povećao plaću dva puta po 7%. Konačno je došlo do konkurencije između tvrtki i ako neka tvrtka misli da ne može dati plaću 3 i pol, 4 tisuće kuna za radnika za nekim strojem ili na nekoj liniji, onda bolje da i nema tvornicu ovdje u našoj županiji i neka idu proizvoditi tamo gdje je jeftinija radna snaga.

Mi nastojimo da naši radnici imaju veće plaće. To nam je bio cilj i 2009. godine, kada sam preuzeo županiju i postao župan i taj cilj konačno se i ostvaruje. Međutim na Zavodu imamo i ljude koje nikada nećemo zaposliti. Mislim da se  radi o oko 2 i pol tisuće ljudi koji ni ne traže posao ni ne žele posao ili uopće ne mogu raditi. Realno na našem Zavodu za zapošljavanje je 1500 ljudi koji se mogu zaposliti ali na neki način da se prekvalificiraju, da ih poslodavac nauči nekim dodatnim vještinama ili da jednostavno idu na cjeloživotno obrazovanje u naše institucije, naše srednje škole ili Pučko otvoreno učilište – objasnio je župan te objasnio kako Županiji veći problem predstavlja  srednjoškolsko obrazovanje gdje se nekad treba i godinu i pol, a nekad čak i 3 godine da se dobije odobrenje za nova zanimanja.

U sklopu sjednice vijećnici su prihvatili i Izvješće o korištenju sredstava proračunska zalihe za razdoblje siječanj – studeni 2016. godine, siječanj – prosinac 2016. godine, siječanj 2017. godine, Prijedlog odluke o ovlaštenjima, uvjetima i postupku upravljanja, korištenja i raspolaganja imovinom Varaždinske županije, Prijedlog odluke o povjeravanju poslova utvrđivanja i naplate županijskih poreza, Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o županijskim porezima, Prijedlog pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave te Prijedlog odluke o produljenju važenja Županijske razvojne strategije Varaždinske županije 2011.-2013.

Prihvaćen je i Prijedlog odluke o utvrđivanju mreže programa čak 11 Centara izvrsnosti Varaždinske županije koje mnoge Županije tek sad pokušavaju oformiti. Također su prihvaćeni i Prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite na području Varaždinske županije za 2016. godinu, Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području Varaždinske županije za 2017. Godinu, Prijedlog odluke o donošenju Programa za provođenje mjera zaštite i sanacije u zonama izvorišta Bartolovec, Vinokovščak i Varaždin, Prijedlog godišnjeg provedbenog Plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Varaždinske županije za 2017. godinu, Izvješće o provedbi Eurodyssée programa za 2016. godinu, Izvješće Agencije za razvoj Varaždinske županije o prijavi i provedbi projekata financiranih iz europskih i ostalih međunarodnih fondova u 2016. godini, Izvješće o radu Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu za 2016. godinu, Izvješće o provođenju mjera i aktivnosti Akcijskog plana Varaždinske županije za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013. do 2020., za razdoblje 2013.-2015. u 2016. godini, Izvješće o radu radnih tijela za razvoj civilnog društva za 2016. godinu, Izvješće o radu Zaklade za pomoć djeci VITA za 2016. godinu, Izvješće o radu Zaklade za prevenciju kriminaliteta "Sveti Mihael" za 2016. godinu te Prijedlog rješenja o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Varaždinu,

Na kraju, prihvaćen je  i Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju članova Vijeća za prevenciju Varaždinske županije te Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju mrtvozornika za pregled te utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove.