Službeni internet portal Varaždinska županija

Održana radionica „Komunikacijske vještine“ gospodarsko-socijalna vijeća partnerskih županija

OBJAVLJENO 31.08.2018.

U utorak, 28. kolovoza 2018., u Čakovcu u sklopu projekta „Povećanje efikasnosti i održivosti rada gospodarsko-socijalnih vijeća Bjelovarsko-bilogorske županije, Međimurske županije i Varaždinske županije“, čija vrijednost iznosi 962.987,25 kuna te je isti osiguran kroz bespovratna europska sredstva, održana je radionica pod nazivom „Komunikacijske vještine“.

Gospodarsko-socijalna vijeća triju županija predstavljali su zamjenici župana Varaždinske županije Robert Vugrin, zamjenica župana Bjelovarsko-bilogorske županije Bojana Hribljan i zamjenik župana Međimurske županije Josip Grivec te njihovi suradnici kao predstavnici javne vlasti. Socijalni partneri predstavljeni su putem predstavnika sindikata i poslodavaca zastupljenih u navedenim tijelima.

Sudionicima radionice važnosti komunikacijskih vještina predstavio je prof.dr.sc. Goran Bubaš redoviti profesor na Katedri za organizaciju Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu.

Bubaš je uvodno polaznike radionice potaknuo na razmišljanje i zainteresirao ih za sadržaj podsjetivši ih da komunikacijske vještine nisu vještine s kojima se čovjek rađa, već se one mogu tijekom života razvijati i u značajnoj mjeri poboljšati. U svojem je izlaganju govorio o komunikacijskoj kompetenciji, vještini aktivnog slušanja, vještini uvjeravanja, empatiji i podržavanju, davanju povratnih informacija partnerima i suradnicima, vođenju sastanka i uspješnom sudjelovanju na sastancima. Vrlo zanimljiva tema bila je kako se pripremiti za pregovore sa socijalnim partnerima te kako uspješno rješavati sukobe, a svaka tematska cjelina sadržavala je i obrazac za samo procjenu vlastitih kompetencija svakog sudionika radionice.

Istaknuto je da su komunikacijske vještine vrlo važne za dobro funkcioniranje gospodarsko-socijalnih vijeća jer pridonose većem razumijevanju socijalnih partnera, a kroz uspješne pregovore i rješavanje eventualnih sukoba pridonijet će se većoj efikasnosti rada i razumijevanju socijalnih partnera.

NAJČITANIJE NOVOSTI