Službeni internet portal Varaždinska županija

Radni sastanak župana Čačića i predstavnika Energetskog instituta Hrvoje Požar o pilot projektu

OBJAVLJENO 11.07.2017.

Danas je u Županijskoj palači održan radni sastanak na kojem su prisustvovali župan Varaždinske županije Radimir Čačić, zamjenik župana Robert Vugrin, ravnatelj Energetskog instituta Hrvoje Požar Goran Granić i Damir Pešut, zamjenik ravnatelja  - Voditelj odjela za planiranje u energetskom sektoru te v.d. direktor Varkoma Marijan Cesarec.

Na sastanku je bilo riječi o pilot projektu – pametni sustav za mjerenje i kontrolu plina, struje, i vode koji prolaze kroz cijevi. Na taj način pratili bi se tokovi energije u sektorima kućanstava, usluga, industrije  kao i njihova financijska potrošnja. Svako kućanstvo imalo bi mogućnost upravljanja troškovima energenata koje koriste u domaćinstvu, a svaki operater prati svoj dio te ima brži i jednostavniji pristup svim podacima koji se odnose na potrošnju, planiranje potrošnje te eventualne zastoje u sustavima isporuke energenata. Posebno je važno osigurati dvostruki prijenos informacija između operatera i korisnika. Prvi takav projekt planiran je za područje Grada Ludbrega, a Varaždinska županija u potpunosti podržava ovaj pilot projekt pametnog sustava. Predstavnici Energetskog instituta predstavili su ovaj projekt uz napomenu kako su već razgovarali već 13 partnera s područja Varaždinske županije od Varkoma, HEP-a, Termoplina te nekim privatnim tvrtkama itd.

Pilot projekt u potpunosti bi se financirao iz dva izvora, CEKOM-a i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te je posebno važno naglasiti kako se radi na tome da jedinice lokalne samouprave nemaju nikakav financijski trošak niti opterećenje prilikom realizacije projekta.

Ovaj pilot projekt pametnog grada čija je vrijednost oko 4 - 5 milijuna eura ima prednosti za sve sudionike, od operatera i izvođača, Grada i Županije koja ima pregled zbirnih informacija o potrošnji pa do krajnjeg korisnika odnosno društva koje na taj način može pratiti potrošnju i uštede.

Župan Čačić  je istaknuo kako je potrebno da u svakodnevne živote implemetiramo pametnu tehnologiju. Svi podaci koji bi se dobivali kroz ovaj projekt potrebno je analizirati i pravilno iskoristiti kako bi se uz njih osigurala veća kvaliteta ljudskog života, bolje usluge građanima, veća iskoristivost resursa i manji utjecaj na sam okoliš.