Službeni internet portal Varaždinska županija

Zamjenik župana Vugrin na 30. godišnjici projekta „Zdravi gradovi i županije“

OBJAVLJENO 06.07.2018.

U sklopu obilježavanja 30. godišnjice projekta „Zdravi gradovi i županije“ i obljetnice 25. godišnjice Motovunske ljetne škole unaprjeđenja zdravlja u Motovunu je 28. lipnja održan  sastanak Hrvatske mreže zdravih gradova i županija, na kojem su prisustvovali i zamjenik župana Varaždinske županije Robert Vugrin te predsjednica Savjeta za zdravlje Varaždinske županije, dr. Irena Stipešević Rakamarić, zamjenica ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije.

Na sastanku su bili prikazani primjeri dobre prakse razvijeni kroz suradnju s Hrvatskom mrežom zdravih gradova i županija, koja je omogućila gradovima i županijama kontinuiranu primjenu stručno-znanstvene metodologije u procjeni potreba zajednice, odabiru prioriteta, izradi strateških dokumenata u planiranju za zdravlje i njihovoj implementaciji u praksi.

- U narednom razdoblju želimo ojačati naše upravne kapacitete za takvo planiranje u zdravstvu i izradu nove strategije ne samo razvoja zdravstva, nego i uključiti druge sektore koji imaju značajan učinak na zdravlje stanovništva. To su obrazovni, civilni, gospodarski, sektor poljoprivrede i ruralnog razvoja te urbanizma i, naravno, socijalne skrbi. Zajednica je sposobna da se sama organizira, sama detektira svoje potrebe i pronalazi učinkovita rješenja, i to je naš cilj kod izrade nove strategije za zdravlje. Sigurno nam u tom procesu mogu pomoći i napredne županije koje su dosad imale politički i svaki drugi kontinuitet, kao što su Istarska i Primorsko-goranska županija, čije smo primjere dobre prakse čuli na sastanku i zato težimo suradnji s njima, na projektima i razvoju strategija – rekao je zamjenik župana Vugrin.

Dr. Stipešević Rakamarić je podsjetila da je Savjet za zdravlje Varaždinske županije na posljednjoj sjednici usvojio prijedlog Plana zdravstvene zaštite za naredne tri godine te operativnog plana za ovu godinu, a ti dokumenti će biti upućeni na usvajanje Županijskoj skupštini.

- Cilj nam je u što kraćem roku pristupiti izradi strategije kroz međusektorski pristup i početi raditi na njezinoj implementaciji. To je ozbiljan posao, jer je i odgovornost za to društvena, masovna, i ne možemo svaštariti. Svatko ima neko mišljenje što bi trebalo i kako, ali to nije put. U toj šumi problema i potreba dobro postavljanje prioriteta svakih pet godina služi upravo tome da se uvijek ograničeni resursi troše na najbolji mogući način, tako da se postigne najveći učinak na zdravlje stanovništva – navela je dr. Stipešević Rakamarić, koja je napomenula da programi i projekti ne stoje, nego se odvijaju usporedno prema usvojenim dokumentima.

NAJČITANIJE NOVOSTI