Službeni internet portal Varaždinska županija

Župan na 107. plenarnoj sjednici Odbora regija

OBJAVLJENO 26.06.2014.

Župan Varaždinske županije Predrag Štromar boravi u Bruxellesu, gdje kao član Odbora regija sudjeluje u radu 107. plenarne sjednice Odbora regija.

Prvog dana plenarne sjednice Odbora regija raspravljalo se o integriranoj urbanoj politici u EU-u, paketu za urbanu mobilnost, sedmom akcijskom programu zaštite okoliša i održivim gradovima, zatim o budućoj politici EU-a na području pravosuđa i unutarnjih poslova, Europskoj mreži službi za zapošljavanje, pristupu radnika uslugama mobilnosti i daljnje integracije tržišta rada (EURES) te o Europskoj strategiji za beskućništvo.

Također, tog dana obilježiti će se 20. godišnjica postojanja Odbora regija (1994.-2014.).

Drugog dana održavanja sjednice raspravljat će se o Nacrtu rezolucije o 20. godišnjici postojanja Odbora regija i Nacrtu rezolucije o prijedlozima Odbora regija za novi zakonodavni mandat Europske unije. Na sjednici je predviđeno da se  izabere predsjednik, prvi potpredsjednik i ostali članovi Predsjedništva. Također, raspravljat će se o Strategiji EU-a za Jadransku i Jonsku regiju (EUSAIR) o čemu će izvijestiti Gian Mario Spacca, predsjednik regije Marche iz Italije.

Također, za trajanja 107. plenarne sjednice raspravljat će se i o Strukturnim reformama banaka EU-a i transparentnosti u bankarstvu u sjeni, višerazinskom upravljanju u promicanju Strategije biološke raznolikosti EU-a do 2020. i provedbi međunarodnih ciljeva iz Aichija, o Izvršavanju proračuna EU-a te Nacrtu proračuna EU-a za 2015. godinu.

Podsjetimo, Odbor regija osnovan je Ugovorom iz Maastrichta 1992. godine kao tijelo koje na europskoj razini predstavlja lokalnih i regionalnih vlasti. Danas Odbor regija ima tristo pedeset dva člana iz dvadeset osam država članica, a predlažu ih vlade država članica, dok ih imenuje Vijeće Europske unije na obnovljivi mandat od četiri godine.

 

NAJČITANIJE NOVOSTI