Službeni internet portal Varaždinska županija

Kreće izrada Strategije razvoja turizma Varaždinske Županije

OBJAVLJENO 16.09.2014.

U Varaždinskoj županiji danas je održan inicijalni sastanak između predstavnika Instituta za turizam, Varaždinske županije i Turističke zajednice Varaždinske županije  na temu izrade  Strategije razvoja turizma Varaždinske županije.

Cilj Strategije je definirati viziju razvoja turizma s jasno artikuliranim ciljevima, stvoriti pretpostavke za uspješno tržišno pozicioniranje, prepoznati razvojne projekte u domeni privatnog i javnog sektora te usmjeriti aktivnosti korištenja EU strukturnih fondova.

Kako je napomenuo zamjenik župana Varaždinske županije Alan Košić, Strategija se radi za desetogodišnje razdoblje 2015.-2025. godine te će biti predstavljena javnosti u drugom kvartalu 2015. godine. Sama Strategija je bitna za kandidaturu turističkih projekata na Fondove EU, usmjeravanje razvojno-investicijskog procesa, ali i za plansko razvijanje turizma naše županije.

Naime, Strategijom će se procijeniti sadašnje stanje turizma, turističkih sadržaja i ponude te će se odrediti prioriteti razvoja i potencijali koji će se u budućnosti turistički valorizirati.  

NAJČITANIJE NOVOSTI

Strategija je bitna za kandidaturu turističkih projekata na Fondove EU, usmjeravanje razvojno-investicijskog procesa, ali i za plansko razvijanje turizma naše županije.

Alan Košić, zamjenik župana