Službeni internet portal Varaždinska županija

Održan drugi sastanak Partnerskog vijeća

OBJAVLJENO 17.06.2014.

U petak, 13. lipnja, Partnersko vijeće za izradu i provedbu Županijske razvojne strategije Varaždinske županije 2014.-2020. održalo je drugi sastanak, na kojem je izborom predsjednika i zamjenika predsjednika formalno uspostavljena organizacijska struktura za izradu ovog strateškog dokumenta, sukladno Zakonu o regionalnom razvoju i ostalim pod-zakonskim aktima regionalnog razvoja.

Za predsjednika j imenovan zamjenik župana Alan Košić, a za njegova zamjenika direktor Agencije za razvoj Varaždinske županije Nikola Kučiš.

Regionalni koordinator zadužen za koordinaciju izrade i provedbe ŽRS-a, Agencija za razvoja Varaždinske županije-AZRA, predstavila je trenutno stanje izrade ŽRS-a. Najavljeno je da će se tijekom srpnja i kolovoza finalizirati cjelokupna ocjena stanja, a u rujnu će se intenzivirati sve daljnje aktivnosti na izradi ŽRS-a. U pripremi su prvi sastanci tematskih radnih skupina po područjima (infrastruktura, zaštita okoliša, gospodarstvo, poljoprivreda, društvene djelatnosti) gdje će se predstavljati Ocjena stanja razvoja i raspravljati o uočenim prednostima i nedostacima, prilikama i prijetnjama razvoja Varaždinske županije koje će poslužiti za izradu SWOT analize.

Nakon toga slijedi redefiniranje ciljeva, prioriteta i mjera te u zadnjoj fazi definiranje provedbenog i financijskog okvira te izrada Strateške procjene utjecaja na okoliš, koju sukladno Zakonu o zaštiti okoliša moraju izraditi sve županije i veliki gradovi prilikom izrade strateških dokumenata.

Županijska razvojna strategija temeljni je strateški dokument razvoja koji mora biti usklađen sa Strategijom regionalnog razvoja RH i Operativnim programima kojima će se definirati izvori financiranja iz fondova EU. Prethodna strategija napravljena je za razdoblje 2011.-2013., a prema naputku Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU njezino trajanje produljeno je na razdoblje 2011.-2014., kako bi se osigurala usklađenost trajanja županijskih razvojnih strategija i planskih dokumenata regionalnoga razvoja na svim razinama.

NAJČITANIJE NOVOSTI