Službeni internet portal Varaždinska županija

Održan sastanak Partnerskog vijeća za izradu i provedbu ŽRS-a

OBJAVLJENO 14.10.2016.

U četvrtak, 13. listopada 2016. godine, održan je sastanak Partnerskog vijeća za izradu i provedbu Županijske razvojne strategije Varaždinske županije do 2020. godine.

Koordinatorica izrade ovog strateškog dokumenta, Maja Lehman, iz Agencije za razvoj Varaždinske županije AZRA d.o.o., prisutne članove obavijestila je o statusu izrade Strategije regionalnog razvoja RH za razdoblje do 2020. godine i izrade Županijske razvojne strategije Varaždinske županije za razdoblje do 2020. godine.

Sukladno uputama Ministarstva regionalnoga razvoja RH, metodologija izrade županijskih strategija prati izradu nacionalne Strategije regionalnog razvoja. Stoga je članovima Partnerskog vijeća predstavljen prijedlog strateških ciljeva, te razvojnih prioriteta i mjera, koje su, osim prikupljenih podataka od relevantnih institucija,  rezultat zaključaka sastanaka i pismenih komentara tematskih radnih skupina. Na sastanku se raspravljalo i o daljnjim  aktivnostima na izradi Županijske razvojne strategije Varaždinske županije za razdoblje do 2020. godine.  

Županijska razvoja strategije temeljni je županijski strateški dokument kojim se definiraju politike razvoja i strateški projekti koji će se financirati iz europskih strukturnih  i investicijskih fondova.

NAJČITANIJE NOVOSTI