Službeni internet portal Varaždinska županija

Održana sjednica Savjeta za socijalnu skrb

OBJAVLJENO 11.07.2014.

U Županijskoj palači u Varaždinu održana je  sjednica Savjeta za socijalnu skrb Varaždinske županije kojoj je prisustvovao i zamjenik župana Varaždinske županije Alen Kišić.

Nakon pozdravnih riječi zamjenika župana koji je naznačio kako je konstruktivno da se ovaj savjet redovito sastaje i proaktivno sudjeluje u kreiranju socijalne politike same Županije, predsjednica Savjeta Marta Dretar je izvijestila prisutne o provedbi mjera iz Akcijskog plana socijalnih usluga za 2014. godinu za Varaždinsku županiju te o izradi Nacrta Prijedloga Akcijskog plana socijalnih usluga za 2015. godinu za Varaždinsku županiju.

Isto tako, prisutni članovi Savjeta su informirani o rezultatima financiranja programa udruga iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi za 2014. godinu, sukladno raspisanom Javnom pozivu Varaždinske županije.

Inače, treba napomenuti kako  je Savjet, kao i radne skupine savjeta, u prvih 6 mjeseci 2014. godine, bio vrlo aktivan, intenzivno su se održavale radionice i edukacije u partnerstvu sa svim lokalnim dionicima zainteresiranim za razvoj i pružanje socijalnih usluga na temu socijalno planiranje, i to u organizaciji Ministarstva socijalne politike i mladih i konzultanata na provedbi projekta „Podrške sustavu socijalne skrbi u procesu daljnje deinstitucionalizacije socijalnih usluga“ od strane Instrumenta pretpristupne pomoći Europske unije -  IPA komponente IV – ljudski resursi. Održane su dvije radionice u Varaždinskoj županiji na temu socijalnog planiranja u siječnju i travnju, te su održane edukacije, Modul 1, 2, i 3 (Edukacija o praćenju, vrednovanju i izvještavanju u kotekstu strateškog planiranja socijalne skrbi  vezano uz oblikovanje i prilagodbu vizije i ciljeva, te definiranje akcijskih planova) u Zagrebu za delegirane članove Savjeta kroz naše radionice (ukupno za 5-ro ljudi).

Budući da je sustav socijalne skrbi u Hrvatskoj izrazito centraliziran, u  Varaždinskoj županiji, kao i u ostalim županijama, najveći udio sredstava za socijalne naknade i usluge potječe od središnje vlasti. Decentralizirani su jedino domovi za stare i nemoćne osobe (od 2001.), nakon što su njihova vlasnička prava prenesena sa središnje vlasti na županijsku upravu. U pogledu decentralizacije upravljanja i financiranja sustava socijalne skrbi, situacija se u zadnjih jedanaest godina nije bitno promijenila. U 2012. godini 70% svih financijskih sredstava osiguralo se iz središnjeg državnog proračuna,  a  30% iz županijskog, gradskih i općinskih proračuna.

Broj korisnika glavne novčane naknade koja se osigurava putem državnog proračuna a odobravaju nadležni centri za socijalnu skrb,  (naknada za uzdržavanje)  povećao se (za oko 12%),  dok se broj  korisnika jednokratne pomoći izrazito povećao (za čak 36%), jedan od indikatora odnosno rizika je gospodarska kriza te veći broj nezaposleni osoba.

 

 

NAJČITANIJE NOVOSTI